Nội dung

Phong cách

phân tích fe2o3 feo và fe3o4 trong quặng sắt

2Feb 1198

Hòa tan hết 12,48 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4 ...

Hòa tan hết 12,48 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 trong dung dịch chứa 0,74 mol HNO3 (dùng dư), thu được 0,08 mol khí X và dung dịch Y. Dung dịch Y hòa tan tối đa x gam bột Cu. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của cả quá trình và các phản ...

liên hệ chúng tôi
30Feb 1023

Chuyên đề Sắt và hợp chất của sắt

2021-3-17 · CHUYÊN ĐỀ: SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT Vậy m = 0,15x160 = 24 gam. 6. Dạng chuyển đổi hỗn hợp tương đương: Tổng quan: Trong số oxit sắt thì ta coi Fe3O4 là hỗn hợp của FeO và Fe2O3 có số mol bằng nhau.

liên hệ chúng tôi
24Feb 1900

Quặng sắt và những điều cần biết

Tiêu chuẩn hợp đồng. Phân tích kỹ thuật. Giới thiệu. Quặng sắt là các loại đá và khoảng vật mà từ đó có thể chiết tách ra sắt. Quặng sắt thường giàu các loại oxit như Fe3O4, Fe2O3, FeCO3,. Các loại quặng sắt là nguyên liệu để luyện thép. Quặng sắt là một trong ...

liên hệ chúng tôi
7Feb 1758

Quặng sắt pirit có thành phần chính là A. Fe3O4. | …

Quặng sắt pirit có thành phần chính là A. Fe3O4. B. Fe2O3. C. FeS2. D. FeCO3. Thực hiện các thí nghiệm sau : (1) Thả một viên Fe vào dung dịch HCl. (2) Thả một viên Fe vào dung dịch Cu(NO 3) 2. (3) Thả một viên Fe vào dung dịch FeCl 3. ...

liên hệ chúng tôi
29Feb 921

Một tấn quặng manhetit chứa 81,2% Fe3O4. Khối lượng Fe ...

2020-11-17 · Một tấn quặng manhetit chứa 81,2% Fe3O4. Khối lượng Fe có trong quặng là: C. 588kg Trắc nghiệm môn Hóa học Lớp 9

liên hệ chúng tôi
14Feb 1728

Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho khí CO qua m ...

Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc ...

liên hệ chúng tôi
18Feb 655

[Hoá 12] Tiếp tục bài tập về sắt | Cộng đồng Học sinh Việt ...

2021-10-23 · Để phân biệt Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 đựng trong các lọ riêng biệt có thể dùng thuốc thử nào sau đây? A. dd H2SO4 và dd NaOH B. dd H2SO4 và dd KmnO4 C. dd H2SO4 và NH3 D. dd NaOH và NH3 Câu 2: Đốt nóng một ít bột sắt trong bình đựng oxi.

liên hệ chúng tôi
14Feb 1448

Tên của các quặng chứa FeCO3, Fe2O3, Fe3O4, FeS2 lần ...

Cho 5,8 gam Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được muối sắt có khối lượng là Cho một mẫu kim loại kiềm M tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (đktc). Tên của các quặng chứa FeCO3, Fe2O3, Fe3O4, FeS2 lần lượt là:

liên hệ chúng tôi
3Feb 1242

Khu mỏ sắt ở Trại Cau (Thái Nguyên) có một lạo quặng sắt ...

Khu mỏ sắt ở Trại Cau (Thái Nguyên) có một lạo quặng sắt (thành phần chính là Fe 2 O 3).Khi phân tích mẫu quặng này, người ta nhận thấy có 2,8g sắt. Trong mẫu quặng trên, khối lượng sắt (III) oxit Fe 2 O 3 ứng với hàm lượng sắt nói trên là: A. 6g.

liên hệ chúng tôi
11Feb 685

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe (OH)3, FeCO3 trong dung dịch HCl dư thu được 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 bằng 10 và dung dịch chứa 49,27 gam muối.

liên hệ chúng tôi
15Feb 571

Hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 không bị hoàn tan ...

Hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 không bị hoàn tan trong dung dịch Fe2(SO4)3 và tan hoàn toàn trong các dung dịch axit cho trước. Trong quá trình bảo quản, một chiếc đinh sắt đã bị oxi hóa bởi oxi không khí tạo thành hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4.

liên hệ chúng tôi
29Feb 1455

Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 trong ...

Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 trong đó O chiếm 18,49% về khối lượng. Hòa tan hết 12,98 gam X cần vừa đủ 627,5 ml dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch Y và 0,448 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO và N2 có tỷ lệ mol tương ứng là 1:1.

liên hệ chúng tôi
7Feb 1785

help!!! Cho các oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeCO3. Hãy cho ...

help!!! Cho các oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeCO3. Hãy cho biết hàm lượng sắt trong các oxit trên.

liên hệ chúng tôi
14Feb 522

Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào một ...

Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe2+ và Fe3+ là 1 : 2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cô cạn phần một thu được m1 gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m2 gam muối khan. Biết m2 – m1 ...

liên hệ chúng tôi
9Feb 1273

Điều chế Fe và FeSO4 từ FeS2(quặng pirit sắt)

2021-4-26 · Tóm tắt đề bài: - Quặng Pirit sắt có công thức là FeS2. - Có nước, chất xúc tác và thiết bị cần thiết. Yêu cầu: - Điều chế Fe. - Điều chế FeSO4. 1. Điều chế Fe. Để điều chế được sắt thì chúng ta có nhiều cách khác nhau nhưng trong yêu cầu này thì cách duy nhất ...

liên hệ chúng tôi
17Feb 1404

help!!! Cho các oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeCO3. Hãy cho ...

Khu mỏ sắt ở Trại Cau (Thái Nguyên) có một lạo quặng sắt (thành phần chính là F e 2 O 3 ).Khi phân tích mẫu quặng này, người ta nhận thấy có 2,8g sắt. Trong mẫu quặng trên, khối lượng sắt (III) oxit F e 2 O 3 ứng với hàm lượng sắt nói trên là:

liên hệ chúng tôi
4Feb 675

lí thuyết sắt tiếp đây | Cộng đồng Học sinh Việt Nam ...

2021-10-17 · chú ý Fe3O4=FeO.Fe2O3. có tính khử Câu 32: Trong điều kiện không có không khí, sắt cháy trong khí clo cho ra hợp chất A. Có thể nhận biết thành phần và hoá trị các nguyên tố trong A bằng các trình tự: A. Dùng nước; dùng dung dịch AgNO3 và dung.

liên hệ chúng tôi
15Feb 863

Trong các loại quặng sắt thì quặng có hàm lượng sắt lớn …

Trong các hợp chất của sắt sau đây: FeS, FeS2, Fe2O3, FeO, chất nào có hàm lượng sắt lớn nhất? Hỗn hợp X gồm Al, Mg, FeO, Fe3O4 trong đó oxi chiếm 20,22% khối lượng hỗn hợp. Cần dung dịch chứa bao nhiêu mol HCl khi cho tác dụng với 15,05 gam hỗn hợp gồm FeO và NaNO3.

liên hệ chúng tôi
21Feb 884

Các em tham khảo phương pháp quy đổi trong hóa vô cơ ...

Bài toán 3: Nung 8.4 gam Fe trong không khí, sau phản ứng thu được m gam X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 . Hoà tan m gam hỗn hợp X bằng HNO3 dư, thu được 2.24 …

liên hệ chúng tôi
29Feb 918

Công thức quặng Manhetit ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Magnetit là một khoáng vật sắt từ có công thức hóa học Fe3O4, một trong các ôxít sắt và thuộc nhóm spinel. Tên theo IUPAC là sắt (II,III) ôxít và thường được viết là FeO·Fe2O3, được xem là tập hợp của wüstit (FeO) và hematit (Fe2O3).

liên hệ chúng tôi
15Feb 538

Hòa tan hoàn toàn 0,812 gam một mẫu quặng sắt gồm FeO ...

Hòa tan hoàn toàn 0,812 gam một mẫu quặng sắt gồm FeO, Fe2O3 và 35% tạp chất trơ trong dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch X. Sục khí SO2 vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với 22,21 ml dung dịch KMnO4 0,10M.

liên hệ chúng tôi
6Feb 1334

Quặng sắt thiêu kết

Quặng sắt thiêu kết (thiêu kết quặng sắt) Một trong những phương pháp chính của quặng sắt làm khối. Quặng sắt quặng được thông qua các quặng sắt nạc, tiền phạt quặng sắt tạo ra trong quặng sắt giàu nghiền sàng quá trình, sản xuất bột tái chế sắt (BF và bụi BOF, đúc | lăn kim loại, vv), thông lượng (đá ...

liên hệ chúng tôi
14Feb 530

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ SẮT

2021-9-16 · Trong số oxit sắt thì ta coi Fe3O4 là hỗn hợp của FeO và Fe2O3 có số mol bằng nhau. Như vậy có thể có hai dạng chuyển đổi. Khi đề ra cho số mol FeO và Fe2O3 có số mol bằng nhau thì ta coi như trong hỗn hợp chỉ là Fe3O4. còn nếu không có dữ kiện đó thì ta coi hỗn hợp là FeO và Fe2O3.

liên hệ chúng tôi
27Feb 1124

Có bao nhiêu mét khối quặng sắt tính bằng tấn

b. Trong 28 g sắt có bao nhiêu nguyên tử sắt? c. 9.1023 phân tử oxi có thể tích là bao nhiêu lít (đktc)? 2. Tính khối lượng của sắt trong 1 tấn mỗi loại quặng nguyên chất sau: Fe3O4, FeO, Fe2O3. ở quặng nào có lượng sắt lớn nhất? Câu III (5,5 điểm) 1.

liên hệ chúng tôi
3Feb 1000

Cho hỗn hợp A gồm ba oxit của sắt Fe2O3, Fe3O4 và FeO ...

2018-12-7 · Cho hỗn hợp A gồm ba oxit của sắt Fe2O3, Fe3O4 và FeO với số mol bằng nhau. Lấy m1 gam A cho vào một ống sứ chịu nhiệt, nung nóng rồi cho một luồng khí CO đi qua ống, CO phản ứng hết, toàn bộ khí CO2 ra khỏi ống được hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư dung dịch Ba(OH)2 thu được m2 gam kết tủa trắng.

liên hệ chúng tôi
10Feb 1557

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O

2021-10-27 · Fe HNO3: Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O là phương trình oxi hóa khử, khi cho Fe tác dụng với HNO3 loãng dư thì sẽ thu được khí NO không màu hóa nâu trong không khí và dung dịch muối sắt (III) nitrat

liên hệ chúng tôi
10Feb 1337

Công thức oxit sắt từ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sắt(II,III) oxit hay oxit sắt từ là một oxit của sắt, trong đó sắt thể hiện hóa trị (II,III) với công thức hóa học Fe3O4 hay có thể viết thành FeO·Fe2O3. Đây là thành phần chính của quặng magnetit. Trong hợp chất này, tỉ lệ FeO:Fe2O3 là 1:1.

liên hệ chúng tôi
5Feb 1647

Kỹ thuật giải bài tập hợp chất tác dụng với HNO3

Câu 2: Khi cho 39,2 gam hỗn hợp M gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3, CuO và Cu (trong đó oxi chiếm 18,367% về khối lượng) tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 nồng độ a mol/l thì thể tích dung dịch HNO3 tham gia phản ứng là 850 ml. Sau phản ứng thu

liên hệ chúng tôi